Tỉnh Đắk Nông giải phóng mặt bằng nhưng lại dính phải 6 dự án điện gió

Điện gió

6 dự án điện gió quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tổng công suất 430 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 15.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án điện gió quy mô lớn đầu tiên, với tổng công suất 430 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 15.000 tỷ đồng. 6 dự án trên gồm: Các nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 với tổng công suất 300 MW; Nhà máy điện gió Á Châu Đắk Song 1 (50 MW), một Nhà máy điện gió Đắk Hòa (50 MW) và một Nhà máy điện gió Nam Bình 1 (30 MW).

Các dự án này đều được triển khai trên địa bàn huyện Đắk Song, nơi được đánh giá có đủ điều kiện và tiềm năng để phát triển năng lượng. Dự kiến cuối năm 2021 các dự án sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên , trong thời gian này thì hiện tại dự án đang chậm tiến độ do quá trình giải ngân bị đình trệ. Bên cạnh đó, 6 dự án này còn đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cấp cụ thể đến vấn đề được nếu trên.

Gặp khó khăn trong việc triển khai dự án điện gió

Các địa phương chậm hỗ trợ nhà đầu tư nên 6 dự án điện gió. Với tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng tại huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đều gặp khó khăn trong việc triển khai.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông. Thì dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt kinh tế – xã hội. Nhất là sản cuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Tỉnh đã tổ chức hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và duy trì. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Kết quả tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ước đạt 6,03%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.555 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.582 tỷ đồng, số doanh nghiệp thành lập mới là 13,9%…

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Đắk Nông một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hơn 503 tỷ/1.943 tỷ đồng. Thấp hơn so với cùng kỳ. Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của dịch bệnh. Thì nhiều sở ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án

Điện gió Đak Nong
Gặp khó khăn trong việc triển khai dự án điện gió

Dự án tại tỉnh Đắk Nông gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng

Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên một số sở ngành và địa phương chậm vào cuộc để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư.

Cụ thể như 6 dự án điện gió với tổng công suất 430MW. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng tại huyện Đắk Song. Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 11/2021. Tuy nhiên đến nay mới đạt khoảnh 20 đến 30% dự án. Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Ngoài ra, một số dự án phát triển khu đô thị trên địa bàn TP.Gia Nghĩa đến nay. Chưa thi công do vướng mắc về tên dự án trong các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư không thống nhất. Với Nghị quyết thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua. Theo UBND tỉnh Đắk Nông. Việc thực hiện các dự án trên không đảm bảo tiến độ đã tác động trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Đắk Nông.

Giải phóng mặt bằng
Dự án tại tỉnh Đắk Nông gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng

Trách nhiệm của vụ việc

Tình hình thực hiện và giải ngân một số dự án đầu tư có mức vốn lớn còn chậm. Chủ yếu do trách nhiệm của một số chủ đầu tư. Trong đó có 5 dự án nhóm B thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20216-2020. Đã được Thủ tướng Chí phủ phê duyệt. Được bố trí vốn khởi công, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng dự án.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trách nhiệm thuộc các địa phương huyện Đắk Song, huyện Đắ k Mil, huyện Cư Jút. Thành phố Gia Nghĩa và Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp. Có 8 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 đã được bố trí vốn. Nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân…

Để đạt mục tiêu kép. UBND tỉnh Đắk Nông đề ra nhiều nhiệm vụ trong tâm. Trong những tháng còn lại của năm 2021. Trong đó sẽ Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó sẽ tháo gỡ khó khăn để một số dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoàn thành đúng tiến độ như 6 dự án điện gió tại huyện Đắk Song. Thi công một số dự án phát triển đô thị tại TP.Gia Nghĩa.

Tập trung đẩy ạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Xem đó là giải pháp cốt lõi, chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *