Quảng Trị – Nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống cho người lao động

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở nước ta hiện nay đã tác động trực tiếp đến cuộc sống của hầu hết người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ). Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, NLĐ bị giảm lương, thất nghiệp là những vấn đề đã kéo dài trong suốt khoảng thời gian qua. Chính vào những thời điểm này, các chính sách hỗ trợ của Chính Phủ sẽ góp phần giúp cho NLĐ và người SDLĐ sớm vượt qua khó khăn trước mắt. Mới đây, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết 68 với các gói hỗ trợ cho NLĐ và người SDLĐ. Ngay sau đó, BHXH tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ này để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại đây.

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Trong 12 nhóm chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do Covid-19, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, BHXH tỉnh đã khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan. Mục tiêu đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đối tượng thụ hưởng trong thời gian nhanh nhất.

Ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 đã làm nhiều lao động bị mất việc làm, tạm nghỉ. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã buộc phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Do đó, Nghị quyết số 68/NQ-CP được xem là một giải pháp thiết thực của Chính phủ. Với mục tiêu hỗ trợ cho NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Qua đó ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

hỗ trợ người dân trong mùa dịch Covid
Nghị quyết số 68/NQ-CP được xem là một giải pháp thiết thực của Chính phủ với NLĐ và người SDLĐ

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, đối tượng thụ hưởng được mở rộng, bao gồm:

  • NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia BHXH bắt buộc được hỗ trợ trên 1,8 triệu đồng
  • Nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng 1 tháng trở lên được hỗ trợ trên 3,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68/NQ-CP cũng bổ sung nhiều chính sách mới. Như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, duy trì việc làm cho NLĐ …

BHXH trực tiếp giải quyết các chính sách hỗ trợ

Ngay sau khi có Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do Covid-19, chỉ một ngày sau, ngày 8/7/2021, BHXH Việt Nam đã có văn bản số 1988/BHXH-TST và ngày 15/7/2021 tiếp tục có văn bản số 2062/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trong toàn Ngành.

Trong gói an sinh lần 2 này, cơ quan BHXH trực tiếp giải quyết 3 chính sách hỗ trợ gồm:

  • Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp (DN)
  • Giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN
  • Chi hỗ trợ DN đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ từ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Ngoài ra, cơ quan BHXH còn chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. Bao gồm:

  • Xác nhận danh sách NLĐ tham gia đào tạo lại
  • NLĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc
  • Danh sách NLĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất

Quảng Trị nhanh chóng bắt tay vào thực hiện

Triển khai gói hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, Công văn số 1988/BHXH-TST của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai các chính sách hỗ trợ
BHXH tỉnh Quảng Trị nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh

BHXH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị SDLĐ một số nội dung. Các nội dung này trong chính sách BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền. Hướng dẫn các cơ quan quản lý đối tượng, đơn vị SDLĐ và NLĐ trên địa bàn các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của BHXH Việt Nam và của các cơ quan có thẩm quyền về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tiếp nhận hồ sơ của người SDLĐ và NLĐ phải đảm bảo đúng quy trình và thủ tục. Đảm bảo giải quyết trong thời gian quy định với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Trường hợp để xảy ra vi phạm nhằm lạm dụng, trục lợi về các chính sách gây thất thoát tiền ngân sách Nhà nước người đứng đầu các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Yêu cầu BHXH huyện, thị xã phối hợp thực hiện chặt chẽ

BHXH tỉnh đã điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ BHTNLĐ-BNN. Mức điều chỉnh áo dụng cho 1.414 đơn vị với 26.337 lao động được giảm mức đóng. Tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng (từ 1/7/2021 đến 30/6/2022) là hơn 7,7 tỉ đồng. Đến 27/7/2021, BHXH tỉnh đã xác nhận danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Danh sách này được xác nhận đối với 03 đơn vị và 16 lao động. Đồng thời xác nhận danh sách NLĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 04 đơn vị với 147 lao động.

doanh nghiệp được giúp đỡ để vượt qua khó khăn
Gói an sinh lần 2 giúp DN duy trì hoạt động để vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Để gói hỗ trợ của Chính phủ sớm đến tay NLĐ và doanh nghiệp, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị xã phải ưu tiên tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ngay tại bộ phận “Một cửa”. Bố trí để NLĐ và DN đến nộp hồ sơ một cách dễ dàng, thuận tiện. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm. Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để NLĐ, người SDLĐ được nhận hỗ trợ kịp thời.

Xác định các chính sách gói an sinh lần 2 của Chính phủ giúp NLĐ ổn định cuộc sống. Đồng thời giúp DN duy trì hoạt động để vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Vì vậy, BHXH tỉnh đã và đang nỗ lực cao nhất nhằm triển khai thực hiện chính sách hiệu quả. Qua đó khẳng định vai trò BHXH là trụ cột của hệ thống an sinh. Góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát tại các địa phương trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Bộ LĐTB&XH sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện địa phương (thời gian phù hợp, tại các địa bàn phù hợp). Đồng thời, chủ động trao đổi, nắm tình hình triển khai tại địa phương. Mục đích để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phù hợp với tình hình ảnh hưởng của diễn biến của dịch. Tăng cường rà soát đối tượng, nắm bắt đời sống của người dân, NLĐ. Đặc biệt trong khu vực phong tỏa, để có kiến nghị, đề xuất đảm bảo NLĐ không bị thiếu đói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *