Novaland tung 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland vừa mới phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài khoảng 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không cần tài sản đảm bảo và sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Từ đầu năm đến nay, Novaland liên tục tăng vốn thông qua kênh trái phiếu từ cả thị trường trong và ngoài nước. Thông tin nêu ra từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) đã phát hành thành công trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Novaland phát hành 1.500 trái phiếu

Novaland phát hành 1.500 trái phiếu
Novaland đã phát hành 1.500 trái phiếu, với tổng giá trị 300 triệu USD

Cụ thể, công ty Credit Suisse (Singapore) Limited đã bảo lãnh cho Novaland phát hành 1.500 trái phiếu; với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu).

Thị trường của đợt phát hành trái phiếu này là thị trường quốc tế trừ thị trường Mỹ (chỉ được phép trong một số trường hợp ngoại lệ), Nhật Bản, Trung Quốc, Cayman Islands, Việt Nam và các thị trường khác theo quy định phát hành trái phiếu quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Số trái phiếu trên có lãi suất 5,25%/năm, kỳ hạn 5 năm; đáo hạn vào ngày 16/7/2026. Lãi trái phiếu sẽ được công ty thanh toán 6 tháng/lần. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn; hoặc trường hợp thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu). Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/trái phiếu; và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.915,9912 cổ phiếu/trái phiếu.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu

Mục đích của việc phát hành trái phiếu lần này là để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư; kinh doanh và các hoạt động khác của Novaland và các công ty thành viên.

Tại thời điểm 31/3/2021, nợ vay tài chính của Novaland là 45 tỷ đồng; trong đó có 15 tỷ đồng từ tiền vay ngân hàng (cả trong và ngoài nước), gần 22 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu; còn lại là vay từ bên thứ ba và từ các công ty liên kết.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu
Mục đích của việc phát hành trái phiếu là để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của công ty

Trong năm nay, Novaland cũng đã trải qua hai lần huy động vốn; từ kênh trái phiếu trong nước. Giữa tháng 7 vừa qua; công ty tiếp tục công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng lần thứ 3 với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

Khẳng định tiềm lực tài chính của Novaland

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026); lãi suất cố định 5,25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp,  cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty tại ngày chào bán 7/7/2021. Vào ngày 7/7/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là nhà quản lý toàn cầu độc quyền; và đơn vị dựng sổ độc quyền cho đợt huy động vốn lần này của Novaland. Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín; với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này; tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn; và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này; sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung hạn, dài hạn được gia tăng đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *