Những thay đổi về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

BHXH bắt buộc

BHXH bắt buộc là loại bảo hiểm do nhà nước tổ chức yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Trong các trường hợp thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, hưu trí,… người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng các quyền lợi tương ứng với mức mà mình đã đóng. Mới đây, BHXH Việt Nam đã có những quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Các quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09 tới đây. Chính vì vậy, người lao động và người sử dụng lao động cần nắm rõ các thông tin này để tránh những rắc rối về sau này.

Thời điểm hết hiệu lực của các quy định tiền lương đóng BHXH cũ

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định từ ngày 01/01/2018 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1, Điều 30, Thông tư này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tuy nhiên, tại Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương đóng BHXH bắt buộc được thay đổi. Cụ thể quy định về tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định cũ tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chỉ tính đến ngày 31/12/2020.

sổ bảo hiểm xã hội
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương đóng BHXH bắt buộc được thay đổi

Về tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

Quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có sửa đổi quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06 sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 30 tại Thông tư 59. Theo đó, từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm:

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh. Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán
 • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ
 • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương trong hợp đồng lao động. Và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các chế độ, phúc lợi không bao gồm trong tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Lao động 2019;
 • Tiền thưởng sáng kiến;

 • Tiền ăn giữa ca;

 • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

 • Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết. Người lao động có người thân kết hôn. Sinh nhật của người lao động. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 • Các khoản tiền hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động. Được quy định tại Tiết c2, Điểm c, Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

tuyên truyền tham gia BHXH
Người lao động cần lưu ý đến những điều khoản thay đổi trong BHXH bắt buộc để tránh rắc rối về sau này

Về việc sử dụng người lao động

Việc người SDLĐ xây dựng thang lương, bảng lương được quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động:

 • Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Mục đích để làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
 • Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được. Không kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
 • Người SDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở. Áp dụng đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
 • Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Do đó khi thực hiện tính lương đóng BHXH bắt buộc NLĐ và người SDLĐ cần đặc biệt lưu ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *