Luật chứng khoán: Cách xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp

Cách xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp

Có khá nhiều doanh nghiệp và công ty chứng khoán băn khoăn, thắc mắc về việc rất khó để xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, mới đây Bộ Tài chính vừa có thông tin trả lời. Theo đó vào tháng 5/2021 trong Thông cáo báo chí thường kỳ phát hành đã nêu ra cách xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp. Quy định này nằm trong điều luật tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành. Để biết chi tiết điều luật, mời quý vị theo dõi bài viết sau đây.

Điều luật chứng khoán xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp  

Cụ thể, theo Điều 4, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua chứng khoán khi thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ. Hay đăng ký lập quỹ thành viên. Hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện việc xác định.

Trường hợp ủy quyền, tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải ký hợp đồng với công ty chứng khoán về việc xác định và lưu trữ tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm của các bên liên quan.

Xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp 
Căn cứ theo điều luật chứng khoán để xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua chứng khoán có trách nhiệm làm việc sau. Đó là xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch.

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung. Tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc này thực hiện trước khi chuyển quyền sở hữu.

Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên.

Tóm lược chung về điều luật tư cách nhà đầu tư do Chính phủ ban hành

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành. Trong đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong đó đã có hướng dẫn về cách thức xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi tham gia mua chứng khoán qua thực hiện chào bán riêng lẻ, đăng ký lập quỹ thành viên. Hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể tại Điều 4 – Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Và Điều 5 – Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Văn phòng Chính phủ
Điều luật xác định tư cách nhà đầu tư do Chính phủ ban hành

Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã quy định thời hạn hiệu lực của điều trên. Thời hạn hiệu lực của xác nhận tư cách nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp là 1 năm.

Đồng thời, mới đây, ngày 18/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có Công văn số 2098/UBCK-PTTT. Công văn gửi các công ty chứng khoán đề nghị hướng dẫn cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đó nhà đầu tư tham gia giao dịch sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *