Lạng Sơn – Hướng tới hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ tham gia BHYT toàn tỉnh

Bảo hiểm y tế

Việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT ở các tỉnh miền núi luôn là một trong những vấn đề khó khăn với các cấp lãnh đạo. Ở những khu vực này người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận những kiến thức về BHYT. Do đó rất nhiều người không nhận thấy được tầm quan trọng của việc tham gia. Chính vì vậy đòi hỏi các địa phương cần có những biện pháp tuyền truyền, vận động mạnh mẽ hơn để người dân có thể hiểu được và đồng lòng tham gia. Một trong những tỉnh đang làm rất tốt việc này đó là tỉnh Lạng Sơn. Số người tham gia BHYT của tỉnh này trong tháng 7 vừa qua là một minh chứng rõ nét cho việc tuyên truyền của tỉnh đã diễn ra hiệu quả.

Gần 58.000 người tham gia BHYT trong tháng 7/2021

Trong vòng 01 tháng (tháng 7/2021) toàn tỉnh Lạng Sơn đã vận động được gần 58.000 người tham gia BHYT. Con số này bằng 38% so với tổng số người có thẻ BHYT giảm theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh từ 74% lên 81%.

Theo Quyết định 861, toàn tỉnh Lạng Sơn có 93 xã chuyển từ vùng III, vùng II sang vùng I. Tương đương 151.600 người sẽ không tiếp tục được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT từ 01/7/2021. Con số này chiếm 20,6% tổng số người đang tham gia BHYT toàn tỉnh. Đây là con số rất lớn, tác động mạnh đến việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.

vận động người dân tham gia BHYT
Trong vòng 01 tháng, tỉnh Lạng Sơn đã vận động được gần 58.000 người tham gia BHYT

Xác định rõ những tác động của Quyết định 861 đến chính sách BHYT nói riêng, chính sách an sinh xã hội của tỉnh nói chung, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương, kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp như:

  • Báo cáo đánh giá tác động của Quyết định 861. Xin ý kiến UBND tỉnh để cấp thẻ BHYT cho người dân các xã thoát khỏi vùng III, vùng II
  • Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đề ra phương án. Tổ chức thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc các xã này
  • Chỉ đạo BHXH các huyện đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp để tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đối với người dân bị tác động bởi Quyết định 861 nhằm lan tỏa chính sách và tinh thần tự giác tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên…

Kết quả xứng đáng của chính quyền và đội ngũ công chức, viên chức

Kết quả là, chỉ trong vòng một tháng (tháng 7/2021) toàn tỉnh Lạng Sơn đã vận động được gần 58.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên. Tương đương 38% so với tổng số người có thẻ BHYT giảm do tác động của Quyết định 861. Trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình trên 33.200 người. Và gần 24.500 người tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

Tỷ lệ bảo phủ BHYT trong tháng 7 của tỉnh tăng từ 74% lên 81%. Đây là kết quả từ chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời là sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức, lao động.

tuyên truyền về BHYT cho người dân ở tỉnh Lạng Sơn
Tỷ lệ bao phủ BHYT trong tháng 7 của tỉnh tăng từ 74% lên 81%

Tin tưởng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều người dân tham gia BHYT hơn nữa. Lạng Sơn chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ tham gia BHYT mà Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra.

Từ năm 2003 đến nay, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã cùng với ngành Y tế tỉnh này đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) cho hơn 13,5 triệu lượt người với tổng chi khoảng 3.400 tỷ đồng. Năm 2003 chỉ có trên 8.460 lượt người KCB với số chi hơn 218 tỷ đồng. Đến năm 2020 đã có trên 563.200 lượt người KCB với số chi gần 978 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, đã có gần 461.000 lượt KCB BHYT với tổng chi khoảng 262 tỷ đồng. Tương đương bằng 51% dự toán chi KCB BHYT năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *