HNX và Kho bạc Nhà Nước đã huy động được hơn 32.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

HNX và Kho bạc Nhà Nước đã huy động được hơn 32.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trên thị trường sơ cấp, qua 22 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức tại HNX trong tháng 7/2021, đã thu về hơn 32.500 tỷ đồng, trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 28.061 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động được 4.500 tỷ đồng. So với số liệu cuối tháng 6/2021, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ở các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm giảm từ 0,03-0,04% / năm; lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 năm và 30 năm tiếp tục ổn định và giữ ở mức lần lượt là 2,91% / năm và 3,05% / năm.

TPCP trên thị trường giao dịch thứ cấp

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 30/7/2021; thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1,48% so với cuối năm 2020.

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 7 đạt 204.135 tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.278 tỷ đồng/phiên, giảm 24,6% so với tháng 6/2021; trong đó, giá trị giao dịch Repos (mua bán lại) chiếm 29,58% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

TPCP trên thị trường giao dịch thứ cấp
Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 30/7/2021, thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,37 triệu tỷ đồng

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 7 chiếm 1,59% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường; giá trị mua ròng đạt 538 tỷ đồng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 1,66%. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 9.567 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tổ chức thành công phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ

Giữa tháng 7, HNX và Kho bạc Nhà nước đã phối hợp tổ chức thành công phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước; nhằm triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ; có thể mua lại trên thị trường thứ cấp các trái phiếu Chính phủ do chính Kho bạc Nhà nước đã phát hành.

Tại phiên đấu thầu này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.

Tổ chức thành công phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ
HNX và Kho bạc Nhà nước đã phối hợp tổ chức thành công phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 6 chiếm 1,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường; giá trị mua ròng đạt 3.718 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục diễn biến sôi động

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tháng 6/2021.

Trên thị trường sơ cấp; thông qua 18 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 6/2021; Kho bạc Nhà nước đã huy động được 31.803 tỷ đồng trái phiếu, giảm 28% so với tháng trước.

So với cuối tháng 5/2021; lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ giảm tại các kỳ hạn 7 năm; 10 năm, 15 năm và 20 năm với mức giảm từ 0,01-0,09%/năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm.

Tính đến hết quý 2/2021, HNX đã tổ chức 94 đợt đấu thầu; huy động được 141.493 tỷ đồng trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước; đạt 40,4% kế hoạch huy động cả năm 2021 của Kho bạc Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *